Kolpingova družina

O Adolfu Kolpingu

akolping
Ustanovitelj in priprošnik Kolpingovega gibanja blaženi Adolf Kolping (1813 – 1865)

Blaženi Adolf Kolping se je rodil 8. decembra 1813 v Kerpnu pri Koelnu v Nemčiji kot sin ovčarske družine. Izučil se je za čevljarja in nekaj let tudi čevljaril. Kasneje je postal duhovnik in vse svoje duhovniško življenje posvetil skrbi za rokodelske pomočnike, ustanavljal rokodelska društva širom po Evropi (osebno je bil tudi v Ljubljani, Mariboru in Trstu), gradil rokodelske domove, ustanovil sklad za pomoč ter organiziral usposabljanje rokodelcev ter izdajanje časopisa. Umrl je 4. decembra 1865 kot rektor minoritske cerkve v Koelnu. Leta 1991 je bil razglašen za blaženega.

Bil je sodobnik bl. Antona Martina Slomška, sv. Don Boska, sv. Antona Marije Klareta in drugih. Sv. Oče Janez Pavel II. ga je imenoval kot predhodnika socialnega nauka Cerkve. Danes velja za apostola delavcev.

Njegovo geslo je bilo: Vera in čednost, delavnost in pridnost, sloga in ljubezen, veselje in šala!

Kolpingova ustanova v Sloveniji nekoč in danes

Začetki Kolpingove organizacije v Sloveniji segajo v leto 1855, ko sta se ustanovili po delovanju Adolfa Kolpinga prvi slovenski Katoliški rokodelski društvi v Ljubljani in v Mariboru, kasneje pa še v Šentvidu pri Ljubljani, Celju, Novem mestu, na Vrhniki in v Škofji Loki. Organizacija je delovala do konca II. svetovne vojne. Katoliška rokodelska društva so imela svoje rokodelske domove v Ljubljani, Šentvidu pri Ljublajni, Novem Mestu, na Vrhniki in v Škofji Loki.

Ponovna oživitev se je pričela po demokratičnih spremembah in po osamosvojitvi Slovenije v letu 1993, ko so nastale prve Kolpingove družine v Mariboru in okolici, leta 1994 je bila uradno ustanovljena Kolpingova zveza škofije Maribor. Leta 1996 je bilo registrirano Kolpingovo društvo Maribor, ki se je leta 1998 preimenovalo v Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije in je bilo 8. 10. 2000 razglašeno kot nacionalno združenje, ki ga je tedaj sestavljalo (januar 2005) 39 Kolpingovih družin in 1.097 članov. Polnopravno članstvo Kolpingovega združenja Slovenije (KZS) v Kolping International (IKW) 8. 10. 2000 je postalo z ustanovno skupščino in razglasitvijo s strani generalnega duhovnega vodje Kolping International g. prelata Heinricha Festinga. Kolpingovo združenje Slovenije polnopravni član evropske celinske in svetovne mednarodne Kolpingove ustanove Kolping International.

Odtakrat dalje je imela KZS v obeh generalnih skupščinah po dve delegatski mesti, prevzema pa tudi vse dolžnosti in pravice v teh dveh najvišjih organizacijskih nivojih. Prvotno sta bila delegata KZS v Generalni skupščini IKW Marjan Plohl in Edo Belca, v Skupščini Kolpingove celinske zveze Evrope pa Franjo Šauperl in Ivan Gačnik.Od leta 2007 dalje pripada v Generalnem svetu IKW in v Generalni skupščini IKV po eno delegatsko mesto na vsakih 1.000 članov nacionalne Kolpingove ustanove. Generalni svet IKW je glavni operativni, strateški in upravljalni organ mednarodne Kolpingove ustanove.Potem, ko je slovenska nacionalna Kolpingova organizacija presegla 1.000 članov je tudi njej pripadlo eno delegatsko mesto. Prvi delegat na zasedanju Generalnega sveta IKW, ki je bilo aprila 2005 v Koelnu, je bil naš duhovni vodja Marjan Plohl.

KZS šteje v začetku leta 2009, ko se beleži 15 let delovanja v smostojni Sloveniji, skupno 45 Kolpingovih družin, od katerih deluje 30 v mariborski nadškofiji, 1 v Ljubljanski nadškofiji (tu je evidenčno vodena še KD Canberra v Avstraliji, ki deluje med slovenskimi izseljenci), 8 v škofiji Celje, 1. v škofiji Koper, 2 v škofiji Murska Sobota in dve v škofiji Novo mesto. KZS šteje na dan 31. 12. 2008 skupno 1275 članov.

Kolpingove družine

Osnovna celica Kolpingove ustanove je t. i. Kolpingova družina (KD), ki praviloma deluje v okviru župnije. Najmanjše število članov je 7, ki so lahko vseh starosti in vseh stanov (mladoletni s pooblaščencem in brez pravice volitev ali izvoljenosti). Delovanje Kolpingove družine je usmerjano po skupnih načelih in v udejanjanje karitativnih, socialnih, humanitarnih, izobraževalnih, družabnih in drugih aktivnosti na svojem območju ter vključevanje v Kolpingove in druge organizacije na višjih nivojih.

delitev skofijKolpingova družina ima svoje vodstvo (predsedstvo), ki ga praviloma sestavljajo predsednik (laik), duhovni vodja (duhovnik) in člani (laiki) v vlogi podpredsednika, tajnika, blagajnika, zastavonoše, referenta za Kolpingovo mladino ipd.

Kolpingova družina je lahko organizirana brez statusa pravne osebe in je vključena neposredno v KZS ali kot pravna oseba po zakonu o društvih in posredno kot društvo vključena v KZS. Kolpingova družina ima svoja pravila delovanja, zanjo pa velja tudi Statut KZS in Statut IKW. Običajno ime za Kolpingovo družino s statusom pravne osebe je Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina …(npr. Stari trg pri Slovenj Gradcu).

Kolpingova družina deluje po svojem programu, po usmeritvah KZS in IKW ter skladno z naukom Cerkve na področju pomoči v župniji, sociale na dolgi rok, usposabljanja ljudi za življenje, izobraževanja, druženja ipd. ter aktivnega delovanja članov v zakonu in družini, poklicu in pri delu ter v Cerkvi in družbi.

Kolpingova družina Šentilj v Slov.goricah

Naša Kolpingova družina (KD) Šentilj je bila ustanovljena 25.9.2018. Njena predsednica je upokojena ravnateljica OŠ Šentilj gospa Jelka Weldt. Duhovni vodja je g. župnik in dekan Igor I. Novak. Družina šteje 10 članov. Naše poslanstvo vidimo zaradi neposredne bližine z republiko Avstrijo, zaenkrat predvsem v čezmejnem sodelovanju. Tako smo doslej vsako leto v adventnem času organizirali romanja in nastope slovenskih pevskih zborov (Salzburg, Admont, Gradec). Zato gojimo zelo dobre odnose tudi s Kolping Graz. V prihodnosti želimo naše delovanje okrepiti predvsem z novimi člani in delom na medgeneracijskem sodelovanju. Če se nam želite pridružiti, ste vedno dobrodošli!

Kontaktna oseba: Igor I. Novak, župnik in dekan

POVEZAVE:

Katoliška Cerkev na Slovenskem
Kolpingovo združenje Slovenije
Kolpingov krojaček
Kolping Avstrija
Kolping Gradec/Avstrija